تجارت الکترونیک ایران

توسعه تجارت الکترونیک

امیری: مسئول ۷۰درصد صف ای‌نماد ما نیستیم!

مصاحبه با مدیران مرکز توسعه تجارت الکترونیک در رابطه با عملکرد این مرکز تجارت الکترونیک به کمک سازوکارهای اقتصادی و فراهم‌آوردن زیرساخت‌های مناسب، وارد زندگی اجتماعی و اقتصادی مردم شده است، اما در کشور ما به‌دلیل نبود این زیرساخت‌ها و وجود شکاف در دانش فنی، تجارت الکترونیک کامل به زندگی اجتماعی افراد و کسب‌وکارهای خصوصی نفوذ پیدا نکرده است. به...

سوابق عملکرد کسب‌ و کارهای الکترونیکی

سوابق عملکردی کسب‌وکارها برای مشتریان منتشر می‌شود

نشست رسانه‌ای مرکز توسعه تجارت الکترونیک 20بهمن برگزار شد نشست رسانه‌ای مرکز توسعه تجارت الکترونیک با موضوع انتشار سوابق عملکرد کسب‌ و کارهای الکترونیکی ، سیستماتیک کردن فرآیند اعطای نماد و تمدید غیرحضوری گواهی امضای الکترونیکی با حضور علی رهبری، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک و بهنام امیری، معاون این مرکز 20بهمن برگزار شد. در این نشست رهبری در رابطه...

سداد

خدمات جدید سداد به کسب‌وکارهای کوچک و متوسط

راهبر نوآوری و سرمایه‌گذار شرکت سداد در مصاحبه با آی‌چیزها، خبر از خدمات جدید این شرکت داد امیرحسین صادقی، راهبر سرمایه‌گذاری و نوآوری با بیان اینکه شرکت پرداخت الکترونیک به‌عنوان یکی از تکه‌های پازل در صنعت پرداخت، فعالیت می‌کند، گفت: «رویکرد خود را در سه سطح کسب‌و‌کارهای بزرگ، متوسط و کوچک چیده‌ایم.» او با بیان اینکه خدمات‌مان را در سه...