Tag Archives: ویژه‌نامه استارتاپی آی‌چیزها و هفت صبح

دومین ویژه‌نامه استارتاپی آی‌چیزها و هفت صبح: ویژه نوروز ۹۹

استارتاپ خود را در روزنامه‌ نوروزی هفت‌صبح معرفی کنید! آی‌چیزها با همکاری روزنامه هفت‌صبح در 4 روز اول سال 99؛ در ویژه‌نامه‌ای که 50 هزار نسخه تیراژ دارد تعداد معدودی از استارتاپ‌های ایران را معرفی خواهد کرد. این روزنامه در روزهای اول تا چهارم فروردین (4 روزی که هیچ روزنامه‌ای در کشور منتشر نمی‌شود) در کترینگ پروازهای داخلی و خارجی،...