کنفرانس بین‌ المللی شهرهای هوشمند و اینترنت اشیا

کنفرانس بین‌ المللی شهرهای هوشمند و اینترنت اشیا مهرماه امسال در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می‌شود.

دانشگاه فردوسی مشهد با حمایت IEEE در در روزهای ۴ و ۵ مهرماه، کنفرانس بین‌ المللی شهرهای هوشمند و اینترنت اشیا را برگزار می‌کند. این رویداد می‌کوشد در محورهای زیر، موضوعات و دغدغه‌های مربوط به هوشمندسازی شهرها به کمک فناوری‌های اینترنت اشیا را مورد توجه قرار دهد:

-مطالعات موردی در مورد استفاده از مفهوم اینترنت اشیا در حوزه شهرهای هوشمند

-مدل سازی و پیش بینی بر اساس داده های جمع آوری شده از حوزه های مختلف شهر هوشمند، مانند پیش بینی های حمل و نقل، پیش بینی پارکینگ، پیش بینی مصرف انرژی

-توسعه Newly و IoT middleware و یا استفاده از middleware IoT در حوزه شهرهای هوشمند

– توسعه دستگاه های پردازش لبه و تکنیک های مدیریت مجموعه ای از داده ها و محاسبات توزیع شده در شهرهای هوشمند و توسعه تکنیک های جریان برای دامنه اینترنت اشیا و شهرهای هوشمند

– مدل سازی کاربر و شهرهای هوشمند، برای مثال، پیش بینی فعالیت های روزانه کاربران از جمله اقدامات تکراری و استفاده از خدمات شهرستان و پیشنهاد اقدام برای بهبود تجربه کاربر و صرفه جویی در انرژی

– نوآوری در ارتباطات شبکه و پروتکل های IoT مناسب برای حوزه شهرهای هوشمند

– شبکه های اجتماعی و شهرهای هوشمند، مانند روند اجتماعی و موضوعات مرتبط با شهر، پیش بینی شهروندان از وضعیت های مختلف شهرها، ورودی های محلی و بازخورد مورد نیاز منطقه برای بهبود شهر

– ادغام و تجزیه و تحلیل داده های داخلی (اختصاصی) با داده های جمع آوری شده از شهر و ایجاد فرصت های جدید بازار برای شهر

– مجموعه داده ها و روش های ارزیابی برای مدل سازی پیش بینی در حوزه شهر هوشمند

علاقه مندان به ثبت نام در این کنفرانس جهت ارائه مقاله یا شرکت در آن می‌توانند به سایت sciot2018.um.ac.ir مراجعه کنند.

منبع: مرکز تحقیقات فناوری اینترنت اشیا

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.