فرخوان استارپوزال تا ۲۰ مهرماه تمدید شد

فراخوان ثبت ایده در جشنواره استارپوزال ویژه دانشجویان و اساتید دانشگاه

جـشنواره‌ اسـتارپـوزال بـرای نخسـتین بـار در سـال ۱۳۹۸ بـه هـمت پـارک عـلم و فـناوری دانـشگاه تـربیت مـدرس بـا هـدف تـبدیل پـروپـوزال‌هـا و تحقیقات دانـشجویی انـجام شـده در دانـشگاه‌هـای کشور بـه پـروژه‌هـای دارای قـابلیت تـجاری‌سـازی، و اتـصال مجـدد حـلقه‌ جـدامـانـده‌ی صـنعت بـه دانـشگاه  شکل گـرفـته‌اسـت.

جشنواره‌ اسـتارپـوزال بستری برای اجـتماع و رشـد دانـشجویان، اسـاتید و دانـش آمـوخـتگان دغـدغـه‌مـندی اسـت که عـلاقـه‌مـند بـه کارآفـرینی بـوده و طـرح‌هـای پـژوهشی قـابـل تجاری‌سازی دارند.

دومین دوره جـشنواره استارپوزال بـا هـدف تـعریف و هـدایت پـروپـوزال‌هـا و پـایان‌نـامـه ‌های کارشـناسی ارشـد و رسـالـه دکتری دانـشجویان سـراسـر کشور بـا رویکرد رفـع نیازهـای داخـل، تـجاری‌سـازی و شکل‌گیری کسب و کارهای دانش‌بنیان  توسط شرکت رادمین کارگزار پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس در سال۱۳۹۹ برگزار می‌شود.

دبیرخانه­ دومین دوره­ جشنواره ملی استارپوزال (کارآفرین دانشگاهی) اعلام­ کرد، فراخوان جذب ایده، طرح و پروپوزال­های متقاضیان را تا تاریخ ۲۰ مهرماه تمدید کرده است.

جشنواره ملی کارآفرین دانشگاهی پذیرای دو گروه از تیم‌هـای دانـشگاهی خواهد بود. تیم‌هایی متشکل از اسـاتید و دانـشجویان که در حال کار و تحقیق بر پایان نامه یا پروپوزال هستند؛ دانشجویان و اساتیدی که در ابتدای تبدیل طرح تحقیقاتی خود به یک طرح فناورانه بوده و در آغاز راه کارآفرینی قرار دارند.

در طی برگزاری جشنواره وبینارهای آموزشی متعدد، کارگاه‌های آموزشی و مشاوره‌ای با حضور مجرب‌ترین اساتید و مشاوران برگزار خواهد شد.

مخاطبان جشنواره استارپوزال از گروه‌های مختلفی اعم از مدیران و راهبران شرکت‌ها، دانشجویان مقاطع تحصیلی متفاوت، افراد خلاق و علاقمند به حوزه کارآفرینی، افراد صاحب ایده، شرکت‌هایی که به دنبال جذب منابع انسانی هستند، سرمایه گذاران در حوزه کارآفرینی و شتابدهنده‌ها تشکیل شده است.

دومین جشنواره ملی کارآفرینی دانشگاهی جوایز ویژه­ای را برای برگزیدگان خود در نظر گرفته است. ازجمله بیش از ۲۰۰ میلیون تومان جایزه نقدی.

رویداد ملی کارآفرین دانشگاهی در برگیرنده حوزه‌های متعددی به شریح ذیل است:

واجدین شرایط از تمامی دانشگاه­ها  و در تمامی رشته‌های پزشکی، فنی و مهندسی، علوم انسانی، مالی و صنایع غذایی، آموزش و محیط زیست می­توانند در این جشنواره شرکت کنند.

متقاضیان می توانند، جهت ثبت آثار خود به سایت جشنواره به نشانی www.starposal.com    و برای کسب هرگونه اطلاعات بیشتر به اینستاگرام جشنواره یا سایر راه های ارتباطی مراجعه نمایند.

لازم به ذکر است آخرین مهلت ارسال ایده­ها تا ۲۰ مهر ماه ۹۹ است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.