Tag Archives: سازمان بورس و اوراق بهادار

فراخوان سازمان فرابورس برای تامین مالی جمعی در دو نماد کرونا۱و۲

سازمان بورس و اوراق بهادار ،خبر از «تامین مالی جمعی در دو نماد کرونا1 و کرونا2 از طریق سامانه معاملاتی فرابورس ایران» داد طبق بیانیه که در فرابورس روز 26 اسفند 98 منتشر شده است، این سازمان قصد دارد در شرایط بحرانی شیوع بیماری کرونا، منابع مورد نیاز جهت پیشگیری، درمان و تحقیق در زمینه بیماری کرونا را از طریق...