سرمایه‌گذاری دوباره اسمارت‌آپ در «وینداد»

«وینداد» در دومین راند جذب سرمایه خود از بهمن و اسمارت‌آپ جذب سرمایه کرد

شرکت سرمایه‌گذاری اسمارت‌آپ روی استارتاپ  وینداد به نشانی  vindad.com سرمایه‌گذاری کرد. «وینداد » یک  پلتفــرم خدمــات حقوقــی آنلایــن اســت که  فعالیت خود را از اسفند سال ۱۳۹۶ شروع کرده است.

محمدحسین امیری و مهسا جنتی زاده دو بنیان گذار وینداد هستند که با همراهی تیم خود در گام اول قالـب‌هـای آمـاده قـراردادی بـه کسـب و کارهـای کوچـک ارائه می‌‌کردند و اکنون بــا دریافــت بازخورد از بــازار و گسترش ســرویس‌هــا  بــه صــورت کلــی وظیفــه «سـلامت حقوقـی» کسـب و کارهـا را بـه عهـده گرفته‌اند و تبدیل به مرجع آنلاین خدمات حقوقی کسب‌وکارها شده اند.

بانـک اسـناد حقوقـی و قـرارداد‌هـا، مشـاوره تخصصی آنلاین و تلفنی ، تنظیم و بررسی اختصاصی قراردادها و اسناد حقوقی و خدمات مربوط به ثبت و تغییرات شرکت، ثبت برند و محافظت از کسب‌وکار از جمله خدماتی است که وینداد  برای کسب و کارها  انجام می دهد.

پیش از این وینداد یکبار در سال ۹۸ از اسمارت‌آپ جذب سرمایه کرده بود و اکنون در راند دوم نیز جذب سرمایه خود را از اسمارت‌آپ و بهمن به صورت مشترک انجام داده است. وینداد قصد دارد با سرمایه‌ای که در این راند جذب کرده است بازار و محصول خود را  توسعه دهد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.