شرکت جوانه که به عنوان بازوی سرمایه‌گذاری جسورانه هلدینگ هزاردستان (مالک کافه‌بازار، بلد و دیوار) راه‌اندازی شده بود، براساس شنیده‌ها قرار است استراتژی فعالیت خود را تغییر دهد و صرفا به یک شتابدهنده استارتاپی تبدیل شود.

جوانه مرداد ۱۴۰۰ بود که ماموریت خود را با سرمایه‌گذاری تخصصی روی استارت‌آپ‌ها در مراحل ابتدایی و در حال رشد آغاز کرد. حالا در کمتر از دو سال زمزمه‌هایی مبنی بر تعطیلی جوانه در اکوسیستم فناوری و استارت‌آپی ایران شنیده می‌شود. زمزمه‌هایی که مدیران جوانه، آن را نه به منزله تعطیلی بلکه صرفاً یک تغییر استراتژی برمی‌شمرند.

پیشتر آرین افشار به بحث کمبود نقدینگی و اینکه بسیاری از صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر در حال حاضر سرمایه‌گذاری نمی‌کنند، اشاره کرده بود.

اکنون مدیران جوانه تغییر استراتژی و تغییر ماموریت‌ها و مسیر جوانه را قطعی دانستند و گفتند تا پایان آذر تکلیف ماموریت آتی جوانه روشن خواهد شد. ماموریتی که هرچند به خاموشی جوانه منجر نشود، اما به طور حتم در سال ۱۴۰۲ تیم جوانه را دستخوش تغییراتی راهبردی می‌کند.

طبق شنیده‌‌ها، جوانه ممکن است تبدیل به شتاب‌دهنده‌ (Accelerator) شود و دیگر خبری از سرمایه‌گذاری‌های نقدی و کلان جوانه در کسب‌وکارها‌ی نوپا نباشد.