استارتاپ های ایران و جهان

شرکت های اینترنت اشیا

شرکت های اینترنت اشیا را بشناسیم

اینترنت اشیا همچنان در حال رشد و گسترش ازنظر تعداد شرکت‌ها، محصولات و برنامه‌های کاربردی است که نشان می‌دهد مرتبط شدن دستگاه‌ها، لوازم خانگی، خانه‌ها و وسایل نقلیه ما با هم چقدر مفید خواهد بود. شرکت‌هایی که در قالب استارتاپ و کسب‌وکارهای نوپا در زمینه اینترنت اشیا فعالیت می‌کنند و می‌توانند به افزایش کارایی و زندگی شما منجر شوند کم...

۱ ۳۹ ۴۰
Page 40 of 40