newHome

اکوسیستم ایران


یک کابینه استارتاپی فرضی


یک کابینه استارتاپی فرضی

اگر بخواهیم از بین استارتاپ‌ها وزیر انتخاب کنیم… این روزها که بحث کابینه دولت جدید حسابی داغ شده و مجلس درست در همین ساعت‌ها در حال رسیدگی به گزینه‌های پیشنهادی رییس‌جمهور است عده‌ای به این فکر می‌کنند که سرنوشت استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای آنلاین و نوآور ایران در چهار سال پیش رو چه می‌شود. اینکه چقدر […]