Tag Archives: استارتاپ ویکند آنلاین

اولین استارتاپ ویکند آنلاین مبارزه با کرونا و دوران پساکرونا برگزار می‌شود

استارتاپ ویکند آنلاین با موضوع مبارزه با کرونا و دوران پسا کرونا با همت مرکز نوآوری و شتابدهی تگ روزهای 17 تا 19 اردیبهشت برگزار می‌شود هدف از برگزاری این رویداد به صورت آنلاین، هدایت، حمایت و آموزش افراد دارای ایده و محصول (کمینه محصول) با استفاده از فرایند آموزش مفاهیم استارتاپی، بوم مدل کسب و کار، تیم سازی و...