Tag Archives: استخدام،کسب و کار،مدیر،مهران امیری

چندوچون استخدام مدیر در استارتاپ‌ها

مهران امیری برنامه‌ریزی برای اداره یک کسب‌وکار و پیشبرد موفق آن وظیفه دشوار، پیچیده و سنگینی است که باعث می‌شود مدیر نقشی پررنگ و کلیدی داشته باشد؛ اما با اینکه از اهمیت این نقش خبر داریم، چقدر در انتخاب مدیر دقت به خرج می‌دهیم؟ تبدیل شدن از یک طرح به یک کسب‌وکار فرآیندی است که با کمک عوامل گوناگونی انجام...