Tag Archives: خلاقیت

کارآفرین

۱۰ دغدغه همیشگی یک ذهن کارآفرین

استرس و اضطراب یار همیشگی کارآفرینان کارآفرین بودن برای هرکسی موقعیتی ممتاز است. کارآفرین مسئول رهبری همکاران، تصمیم‌گیری، و همگام‌سازی فعالیت‌ها با مقدرات کسب‌وکار است و البته مهم‌تر از همه این‌ها او احتمالا بخش بزرگی از اندوخته مالی خود را برای انجام کارش به میدان آورده ‌است. همه این مسائل اضطراب‌آور در مقایسه با اینکه به‌عنوان کارفرما مسئولیت کسب‌وکار خود...