Tag Archives: نوبتی

نوبتی

از تهدیدها فرصت بسازیم

 حسن عطایی، هم‌بنیان‌گذار نوبتی از چالش‌های سال 98 می‌گوید همه اتفاقاتی که در سال 98 افتاد،‌ اعم از قطعی اینترنت، سقوط هواپیما و ورود بیماری کرونا به کشور، چالش‌هایی هستند که شاید طاقت‌فرسا باشند، اما جزء انکارناپذیر مسیری هستند که ما باید طی کنیم. در هر برهه‌ای همه ما از همه توان خود برای عبور از این مسیر استفاده می‌کنیم....