Tag Archives: کارن کراد

مرکز نوآوری همشهری

استارتاپ‌های رسانه‌ای نیازمند سرمایه را بشناسید

رویداد آنلاین جذب سرمایه حوزه رسانه، صبح امروز با حضور ۷ استارتاپ این حوزه برگزار شد این رویداد به همت روزنامه همشهری و سامانه تامین مالی و سرمایه‌گذاری کارن (به عنوان مشاور و مجری رویداد) و به منظور شناسایی استارتاپ‌های رسانه برای جذب سرمایه و ورود به مرکز نوآوری رسانه همشهری برگزار شد. در این رویداد علی کدخدازاده عضو هیئت...