Tag Archives: developer

بوف، سکویی برای توسعه‌دهندگان بازار

بازار برای توسعه دهندگانش امکان گزارش باگ و بازخورد فراهم کرد «بوف» امکانی جدید از بازار است که با هدف شنیدن صدای توسعه‌دهندگان و مشارکت مستقیم آن‌ها در فرآیند بهبود پیشخان بازار فعال شده است. در «بوف» ، کاربران می‌توانند قابلیت‌ جدید درخواست دهند، باگ‌ها را گزارش کنند و از وضعیت پیاده‌سازی قابلیت‌های در حال توسعه باخبر شوند. صدرا علی...