استارتاپ های ایران و جهاناسلاید اصلیاکوسیستم ایرانویدئو

تا بلوغ اکوسیستم راه زیادی مانده

هوم سرویز

گفت‌وگوی رضا جمیلی با رامین بابایی و مهدی بهره‌ور دو هم‌بنیان‌گذار هوم‌سرویز که اگرچه اولین استارتاپ خدمات منزل ایران است اما کماکان بوت‌استرپ پیش می‌رود

دیدگاهتان را بنویسید