تپسی موفق به اخذ مجوز افزایش سرمایه ۱۱۰ درصدی از محل آورده نقدی سهامداران شد. مبلغ افزایش سرمایه ۱۲۹ میلیارد تومان بوده و فرآِیند افزایش سرمایه با سلب حق تقدم سهامداران فعلی انجام خواهد شد.

در گزارش توجیهی افزایش سرمایه، مدیریت شرکت بیان کرده است که سرمایه فعلی تناسبی با فعالیت های جاری شرکت نداشته و به منظور رشد سهم بازار و سطح درآمد به نقدینگی بیشتر نیاز داریم.

اهداف اصلی  طرح افزایش سرمایه به شرح زیر ذکر شده است:

توسعه جغرافیایی و ورود به شهر های جدید ( ارائه خدمات به ۲۰ شهر جدید )
تمرکز یبشتر بر بازار شهر های فعلی
راه اندازی مجدد تپسی لاین که در دوران کرونا متوقف شده بود ( امکان سفر دو تا سه مسافر که مبدا و مقصدشان در مسیر یک دیگر است ؛ مناسب کاربران حساس به قیمت. راه اندازی این طرح سبب کاهش ۳۰% هزینه مسافر و افزایش ۴۰% درآمد راننده می شود. )
توسعه زیر ساخت و شبکه مشتریان نرم افزار تپسی

بر اساس برآورد های مدیریت با انجام افزایش سرمایه تعداد سفر های شرکت تا پایان سال ۱۴۰۱ مشابه عملکرد سال ۱۳۹۸ می شود (دوران قبل از کرونا). با انجام مخارج زیر ساختی و ورود به شهر های جدید در سال ۱۴۰۱، تعداد سفرها در سال ۱۴۰۲ با نرخ رشد بیشتری افزایش می یابد.

دوره بازگشت سرمایه طرح مذکور (Payback period)، ۲۴ ماه ارزیابی شده است. ارزش فعلی خالص ( Net present Value ) طرح ۷۲ میلیارد تومان و نرخ بازده داخلی ( Internal return rate ) این سرمایه گذاری ۴۶% محاسبه شده است. لازم به ذکر است که نرخ تنزیل ( ِDiscount rate ) به کارگرفته شده جهت محاسبات ۲۲% بوده است.

در صورت عملی نشدن افزایش سرمایه شرکت به منظور جبران کمبود نقدینگی خود در سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، اخذ تسهیلات بانکی با نرخ ۲۰ درصد و بازپرداخت شش ماهه و با سررسید یک ساله را در دستور کار دارد.

منبع: بورس۲۴