تفاهم‌نامه هم‌سرمایه‌گذاری بین مرکز نوآوری بانک ملی ایران (فینوداد) و شرکت راهبرد هوشمند مدیریت ثروت ستارگان امضا شد.

 این تفاهم‌نامه با حضور علیرضا ماهیار عضو هیات عامل و معاون فناوری اطلاعات و شبکه ارتباطات بانک ملی ایران، سید امیرحسین شبیری مدیر عامل فینوداد، محمد مهدی جهان‌بزرگی رئیس‌هیئت مدیره فینوداد، حمید نصیری مدیر عامل مدیریت ثروت ستارگان و سید صابر امامی مدیرعامل شرکت عصرامین کارآفرین در شعبه ملی پلاس فخر رازی بانک ملی ایران به امضا رسید.

محور های این تفاهم‌نامه شامل هم‌سرمایه‌گذاری در حوزه فین‌تک و سایر حوزه فناورانه، برگزاری رویدادهای Reverse Pitch، نشست‌ها، سمینارها، معرفی تیم‌ها به منظور سرمایه‌گذاری، همکاری در تامین زیرساخت، منتورها، مشاورین، داوران، استفاده از فضا و امکانات و پوشش خبری طرفین بود.

در حاشیه امضا این تفاهم‌نامه شبیری از پتانسیل بالا بانک ملی ایران برای سرمایه‌گذاری در استارتاپ‌ها حوزه فناوری و نصیری از وجود استارتاپ‌های موفق در حوزه فناوری و پتانسیل بالا کشور در این حوزه خبر داد.