رویداد

سمینار تخصصی اینترنت اشیا در مدیریت

سمینار تخصصی یک روزه «اینترنت اشیا در مدیریت» ، با هدف شناخت اینترنت اشیا و کاربردهای آن در کسب‌وکار و تجاری‌سازی در تاریخ 15 شهریور 1397 از ساعت 8 الی 17 در مرکز آموزش سازمان مدیریت صنعتی تهران برگزار می‌شود. این سمینار در جهت توانمندسازی کارشناسان و سازمان‌ها و در راستای توسعه فناوری نوین اینترنت اشیا در کشور، با موضوع...

۱ ۱۸ ۱۹
Page 19 of 19