Tag Archives: ساترا

تفاهم‌نامه ساترا و فرابورس

تلویزیون بورس در راه است

تفاهم‌نامه فرابورس و ساترا برای توسعه پلتفرم‌های تامین مالی جمعی طرح‌های صوت و تصویر فراگیر امضا شد تولیدکنندگان اینترنتی محتوای صوتی و تصویری چندماهی است که در کانون توجه فعالان از یک سو و سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران از سمتی دیگر. چند ماه پیش که سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا) به طور رسمی به این...